Aġenzija tal-Infurzar tal-Liġi

LES Dikjarazzjoni biex Tappunta Sewwieq

LES Dikjarazzjoni Punti Penali

Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili

Dimostrazzjonijiet/Wirjiet Edukattivi mill-Membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili (DPĊ)

Korsijiet mogħtija mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili (DPĊ)

Talba għal Servizz mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili

Talba biex Iżżur id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili

Taħditiet ta' għarfien mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili

Żjara ta' Familjarizzazzjoni u/jew Parteċipazzjoni fit-Taħriġ ta' Tifi tan-Nar mill-Protezzjoni Ċivili

Espatrijati

Applikazzjoni għall-Permessi ta' Residenza Uniformi għal Ċittadini ta' Pajjiżi Terzi (Formola Ġ)

Permess ta' Residenza għal Membri tal-Familja ta' Ċittadini mhumiex fl-UE jew EEA

Permess ta' Residenza għal min mhux Ċittadin tal-UE jew EEA

Permess ta' Residenza għal Riunifikazzjoni tal-Familja ta' Ċittadini li mhumiex fl-UE jew EEA

Immaniġġjar tal-Identità

Ftehim għas-Servizzi ta' Organizzazzjoni

Karta tal-Identità għal Ċittadini ta' Malta

Notifika ta’ mewt, reġistrazzjoni u rikonoxximent

Notifika ta’ twelid, reġistrazzjoni u rikonoxximent

Reġistrazzjoni għal Kont tal-eID

Riżoluzzjoni ta' Organizzazzjoni/Estratt minn Minuti tal-Bord

Tibdil fl-Indirizz

Passaporti u Reġistrazzjonijiet Ċivili

Applikazzjoni biex jinħareġ jew biex jigi mġedded Passaport Malti

Applikazzjoni għall-iskannjar tal-Immaġini (Formola B)

Kunsens tal-Ġenituri għal Applikanti li huma Taħt it-18-il Sena (Formola I)

Pulizija

Follow-up tar-Rapport li jkun intbagħat lill-Korp tal-Pulizija

Ċertifikat tal-Kondotta mill-Pulizija

Dikjarazzjoni ta' Kontijiet dwar il-Ġbir Pubbliku

Ġbir Pubbliku

Informazzjoni ta’ Schengen

Rapport fuq Oġġetti Mitlufa

Rapport ta' Reat

Rispons mill-Korp tal-Pulizija ta’ Malta

Sottomissjoni ta' Informazzjoni lill-Korp tal-Pulizija

Talba għal informazzjoni mingħand il-Korp tal-Pulizija ta' Malta

Tiġdid tal-Liċenzja tal-Armi

Reġistru Pubbliku

Applikazzjoni għal Ċertifikat ta' Mewt

Applikazzjoni għal Ċertifikat ta’ Koabitazzjoni

Applikazzjoni għal Ċertifikat tat-Twelid

Applikazzjoni għal Ċertifikat taż-Żwieġ

Applikazzjoni għal Riċerki dwar Testmenti

Applikazzjoni għal Ċertifikat ta' Status li m'intix Miżżewweġ

Ċertifikat ta' Unjoni Ċivili

Pubblikazzjoni ta' Tnidijiet taż-Żwieġ għall-finijiet tal-Artikolu 7(4) tal-Att dwar iż-Żwieġ - RZ2

Pubblikazzjoni ta’ Tnidijiet taż-Żwieġ għall-finijiet tal-Artikolu 4.2(a) tal-Att tal-2014 dwar Unjoni Ċivili - RZ1

Pubblikazzjoni ta’ Tnidijiet taż-Żwieġ għall-finijiet tal-Artikolu 4.2(a) tal-Att tal-2014 dwar Unjoni Ċivili - RZ2

Talba ghal Pubblikazzjoni ta' Tnidijiet taż-Żwieġ għall-finijiet tal-Artikolu 7(4) tal-Att dwar iż-Żwieġ - RZ1

Tfittxija għal Ditti - Fast Track

Tfittxija għal Ditti - Normal Track

Tfittxija għal Individwi - Fast Track

Tfittxija għal Individwi - Normal Track

Sigurtà tal-Avjazzjoni

Status ta’ Aġent Regolat ma’ Operatur ta’ Merkanzija

Viża tal-Ivvjaġġar

Applikazzjoni għall-Viża għal Ċittadini ta’ Pajjiżi Terzi

Dikjarazzjoni tal-Provi