MINISTERU GĦALL-INTERN,
IS-SIGURTÀ, IR-RIFORMI U L-UGWALJANZA

Id-dmir ewlieni tal-gvern huwa li jipprovdi liċ-ċittadini u lill-pajjiż b’ambjent bla periklu u sigur. Il-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza għandu rwol fundamentali fis-sigurtà u l-benessri tal-gżejjer Maltin.

Il-ministeru, li jinkludi wkoll is-segretarjat parlamentari responsabbli mir-riformi u l-ugwaljanza, jagħti direzzjoni politika u jniedi inizjattivi fl-oqsma tas-sigurtà, id-difiża, l-immigrazzjoni, l-infurzar tal-liġi, ċittadinanza, l-ugwaljanza u r-riformi.