Is-Servizz ta’ Detenzjoni ġie mwaqqaf biex:

  • Jamministra u jieħu ħsieb l-operat taċ-ċentri magħluqa ta’ Detenzjoni.
  • Jipprovdi ambjent dinjituż għal dawk kollha li qed jinżammu f’detenzjoni.
  • Jinżamm ambjent san u sikur.

Persuni li jinsabu f’detenzjoni jinżammu wara li jkunu ngħataw Ordni ta’ Detenzjoni mill-Uffiċjal Ewlieni tal-Immigrazzjoni jew ordni oħra minn awtoritajiet oħra kompetenti. Dan kollu jsir skont il-leġiżlazzjoni ta’ Malta.

FacebookTwitter