Type: Korpi Maħtura Uffiċjalment

l-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Ħarsien u l-Iżvilupp tal-Priġunieri

IT-TWAQQIF TA’ KUMMISSARJU GĦALL-ĦARSIEN U ŻVILUPP TAL-PRIĠUNIERI

  • Uffiċċju indipendenti li ser ikun responsabbli li jippromwovi u jissalvagwardja d-drittijiet tal-priġunieri;
  • Jirrevedi kwalunkwe policy tal-Aġenzija u jagħmel tali rakkomandazzjonijiet biex jissalvagwardja jew itejjeb id-drittijiet tal-priġunieri u jiffaċilita r-riabilitazzjoni tagħhom;
  • Iwettaq spezzjonijiet regolari fil-Faċilita’ Korrettivata’ Kordin, sabiex ikun assigurat l-provvedimenti fil-Prisons Act qed jinżammu.